Fotovoltaický ohřev vody
jen za jednu KAČKU

  Ohřev za kačku

  Program NZÚ Light je zajímavý pro svoji jednoduchost

  Vyžaduje jen minimum příloh, není potřeba přikládat energetický posudek ani projektovou dokumentaci. Důležitá je fotodokumentace, jednoduchý odborný posudek a konečná zpráva o provedených úpravách.

  Program umožňuje získat potřebné finanční prostředky ještě před samotnou realizací. Znamená to, že v okamžiku objednání fotovoltaického ohřevu vody nemusíte mít potřebnou částku na vlastním účtu. Potřebné peníze obdržíte nejprve přímo na Váš bankovní účet a teprve potom platíte za objednaný fotovoltaický ohřev.

  NZÚ light

  Kdo může dotaci čerpat? Komu je program Nová zelená úsporám Light určen?

  Program je určen vlastníkům a spoluvlastníkům rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení z řad seniorů, invalidních důchodců a domácnostem pobírajícím příspěvek na bydlení, alespoň jedenkrát v období od září 2022. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022.

  Další podporovanou skupinou jsou žadatelé, kteří pobírají přídavek na dítě.

  Pokud pobíráte starobní důchod a zároveň si přivyděláváte, na dotaci máte stále nárok. Stejně tak požadavky dotace splňujete, pokud ve společné domácnosti s vámi bydlí nezletilé děti nebo zletilí studující. V takovém případě jsou považováni za členy domácnosti, kteří neovlivňují příjmy domácnosti.

  V případě, že je v domácnosti hlášen, nebo dům spoluvlastní další člen rodiny, který je ekonomicky činný, pak máte na dotaci nárok v případě, že s vámi nebydlí. Stačí doložit čestné prohlášení, že s Vámi nežije ve společné domácnosti.

  Od kdy do kdy je možné o dotace z NZÚ Light žádat?

  Elektronický příjem žádostí je spuštěn od 9. 1. 2023.  Příjem žádostí probíhá do roku 2024 nebo do vyčerpání prostředků (peněz) na tuto dotaci určených.

  Kdo vyřizuje dotace?

  Dotaci NZÚ Light vyřizuje Místní akční skupina (MAS) nebo konzultační středisko EKIS, kteří pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. Po uzavření smlouvy aktivně kontaktujeme místně odpovědnou osobu, která Vás následně bude kontaktovat a dotaci s Vámi vyřídí.

  Pro doložení důchodu vám bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání, případně stačí i složenka jako potvrzení výplaty důchodu.

  K doložení příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě budete potřebovat potvrzení prokazující jejich čerpání.

  Jaké jsou nutné technické parametry pro fotovoltaický ohřev vody?

  Elektrárna pro fotovoltaický ohřev vody musí mít minimální instalovaný výkon 2 kWp. Nutností je mít bojler o objemu minimálně 45 litrů na 1 kWp instalovaného výkonu. V praxi to znamená, že elektrárna o výkonu 2 kWp vyžaduje mít bojler o objemu 90 litrů.

   

  Úplné informace o dotaci NZÚ Light najdete také na stránkách NZÚ